swyddogion um

DSC015901.jpg
 

Pob blwyddyn mae tîm o swyddogion llawn-amser yn cael ei ethol gan y corff myfyrwyr i gynrychioli ac arwain Undeb y Myfyrwyr.

mae'r Swyddogion llawn amser yn cydweithio â thîm o Swyddogion, staff a gwirfoddolwyr rhan-amser ymrwymedig i sicrhau eich bod yn manteisio i'r eithaf ar eich profiad addysg a phrofiad myfyriwr.

 
 
DSC01281.jpg

hei, Mish ydw i

Fel Llywydd UM, rwy'n arwain y tîm Swyddogion Llawn Amser yn UMPDC ac yn gyfrifol am sicrhau bod llais y myfyriwr yn cael ei glywed ar lefel prifysgol, leol a chenedlaethol trwy lobïo ac ymgyrchu.

Penderfynais sefyll fel Llywydd gan fy mod wedi ymwneud â'r UM o'r blaen fel Cynrychiolydd Cwrs a Chynrychiolydd Llais Myfyrwyr (SVR). Rwy'n mwynhau agwedd gymdeithasol a rhwydweithio yr UM yn fawr gan ei fod yn dod â myfyrwyr o bob cwr or byd ynghyd.

Darganfod mwy ➝

 
DSC01409.jpg

helo! Shannon ydw i


Fel Swyddog Lles, rwy'n sicrhau bod myfyrwyr yn cael eu cynrychioli ar faterion sy'n ymwneud ag iechyd meddwl, lles, a chydraddoldeb ac amrywiaeth.

Fy hoff beth am UM yw’r Wythnos Newid gan ei fod yn rhoi cyfle i fyfyrwyr ddylanwadu'n uniongyrchol ar newid yn y Brifysgol.

Darganfod mwy ➝

 
DSC01377.jpg

shwmae! LOIS ydw i

Fel Swyddog Addysg, rwy’n sicrhau bod myfyrwyr yn cael gradd anhygoel ac yn gweithio’n agos gyda Chynrychiolwyr Cwrs a SVRs i sicrhau bod llais y myfyrwyr yn cael ei glywed.

Mae’r cyfleoedd sydd ar gael i gwrdd â phobl newydd yn ystod Y Glas yn unwaith mewn oes ac ni allaf aros i fod yn rhan o’r profiadau cyntaf hynny i chi i gyd blwyddyn yma.

Darganfod mwy ➝

 
DSC01320.jpg

HI! OLLIE ydw i

Fel Swyddog Gweithgareddau, rwy'n hyrwyddo llais myfyrwyr ar gyfer timau, clybiau a chymdeithasau. Rwy'n cefnogi ac yn hwyluso cyfleoedd codi arian a gwirfoddoli ac yn mynd ati i annog myfyrwyr i gymryd rhan mewn gweithgareddau. Gofynnwch imi sut y gallwch chi sefydlu'ch clwb neu gymdeithas eich hun!

Darganfod mwy ➝

 
blue.jpg