Ffair y glas

 
 

Ffair y glas
2019

Mae Ffair y Glas UMPDC ar gyfer pawb yn PDC, dyma’r digwyddiad mwyaf yn ystod Pythefnos y Glas - gallwch ddisgwyl derbyn nifer o bethau di-dâl (fel pitsa), ‘goodie bags’ a digon o bennau i barhau am gweddill eich bywyd fel myfyriwr.

Ymunwch a dod o hyd i wybodaeth am bopeth sydd gan Undeb y Myfyrwyr, Timau Chwaraeon, Clybiau, Cymdeithasau a De Cymru yn cynnig.

 

dydd mawrh 17fed medi

neuadd chwaraeon, campws treforest

11yb - 3yp 


awr dawel


Mae gennym awr dawel rhwng 10am ac 11am ar gyfer myfyrwyr sydd â gofynion mynediad arbennig lle bydd y sŵn mor isel â phosib.

 

astudio yn caerdydd neu casnewydd

Bydd bws am ddim yn rhedeg yn ôl ac ymlaen i'r Ffair. I ddefnyddio'r gwasanaeth hwn rhaid i chi archebu sedd ymlaen llaw. Bydd bysiau'n codi o du blaen yr Atriwm am 10.30am ac o arhosfan bysiau Castle Bingo y tu ôl i Gampws Dinas Casnewydd am 10am ac yn gollwng yng ngorsaf drenau Treforest, lle bydd ein Harwyr Croeso yn cwrdd â chi i'ch dangos i'r ffair.

Dewch yn brydlon os gwelwch yn dda gan na fydd y bysiau'n gallu aros.

 

trafnidiaeth awr dawel

Bydd bysiau ar gyfer myfyrwyr sydd â gofynion mynediad arbennig yn gadael o Gasnewydd am 9am a Chaerdydd am 9.30am. Bydd bysiau dychwelyd yn gadael o Orsaf Drenau Treforest am 11.15pm. I ddefnyddio'r gwasanaeth hwn mae'n rhaid i chi archebu sedd ymlaen llaw.

Dewch yn brydlon os gwelwch yn dda gan na fydd y bysiau'n gallu aros.